Pioniri

Trener:

Goran Jamičić

Vratar:

Stjepanović D., Zanoški J.

Igrači i igračice:

Kolak D., Padovan F., Blagus T., Spasić S., Šuper L.,