Mlađi pioniri

Trener:

Goran Jamičić

Igrači i igračice:

Bakarić A., Filipović B., Spasić S., Vidović L., Kokot H., Lekić N., Vrdoljak H.