Seniorke

Seniorke - Hokej klub Trešnjevka

Trener:

Davor Petrović

Vratar:

Željka Ilijašev

Igračice:

Marina Mataić Tolvajčić, Gabrijela Jurkić, Maja Lončar Jamičić, Una Mihajlović, Renata Gregurek, Željka Bauer, Mirna Pibernik, Petra Vrdoljak, Srebrenka Vuk, Robeta Kos, Marija Bušljeta, Anita Dananić, Maja Lipovac, Anja Glavaš, Sixtine de Biolley